Πελάτες
– Σε τριγωνικές εμφάνιση των παραστατικών σε όλα τα μέρη. Νέα λειτουργία
– Αριθμός πλαισίου στην αναζήτηση. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Fastreports φωτογραφίες ειδών σε λίστα. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Εισαγωγή χώρας από eshop. Νέα λειτουργία
– Προσθήκη φωτογραφίας είδους και κωδικού αγοράς στις εκτυπώσεις παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Fastreports φωτογραφίες ειδών σε ετικέτες. Νέα λειτουργία
– Αριθμός πλαισίου και μάρκα στην αναζήτηση πελάτη. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Όταν query με update βγάζει πρόβλημα. Διορθώθηκε

Γενικά
– Αν δεν εχει χρήστες δίνει λάθος σε καταχώρηση ειδών, πελατών σε άλλη βάση. Διορθώθηκε