Πελάτες
– Στο ιστορικό πελάτη ενοποιήσης μπαίνουν όλα τα στοιχεία στο ιστορικό. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Να μην κλειδώνουν τα προκαθορισμένα πεδία όπως κοστος αντικαταβολής κλπ. Νέα λειτουργία
– Πρόβλημα με αυτόματη αρίθμηση, μήνυμα λάθους. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Στην ενοποίηση αντιγραφή ειδών να ενοποιούνται βάσει τιμής. Νέα λειτουργία
– Custom πεδία στη γεφυρα e-shop για πελάτες. Νέα λειτουργία

Ραντεβού
– Η αποστολή email σε χρήστη γίνεται κατά προτεραιότητα πρωτα στο ορισμένο στο χρήστη και μετά στο συνδυασμένο χρήστη->πελάτη. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Αναζήτηση στις γραμμές. Νέα λειτουργία
– Λίστα ρυθμίσεων βάσης δεδομένων. Νέα λειτουργία
– Πρόβλημα αρίθμησης custom πεδίων πελατών. Διορθώθηκε
– Order by και distinct στο autocomplete αργούν σε μεγάλες βάσεις. Δυνατότητα αφαίρεσης. Νέα λειτουργία

Κρατήσεις
– Προστέθηκε ο φόρος διαμονής στη demo έκδοση