Πελάτες
– Όταν ενημερωση υπολοιπων στο πελατολογιο να ενημερωνονται σαν τραπεζια. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Σύνολα παραστατικού κατά την απογραφή διαθεσιμότητας

Πωλήσεις
– Να μπορεί να εκτυπωθεί το τραπέζι. Νέα λειτουργία
– Αν δεν υπάρχουν παρτίδες μπλοκάρει. Διορθώθηκε
– Όταν το barcode στις πωλήσεις είναι πάνω από 21 βγαίνει λίστα. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Λογαριασμοί κίνησης βάσει φπα ειδών υπηρεσιών. Νέα λειτουργία

Επιλογές
– Να αποκρύπτοναι οι εταιρίες που θέλουμε. Νέα λειτουργία

Ρυθμίσεις
– Προστέθηκε επιλογή tls στις ρυθμίσεις των email και αναβαθμίστηκε το αντίστοιχο dll

Park
– Χρειάζεται να γίνεται “είσοδος-έξοδος” στο σύστημα, των αυτοκινήτων που έχουν χρέωση με το μήνα. Οι πινακίδες των πελατών που είναι καταχωρημένες ως “χρέωση /μήνα”, θα πρέπει να αναγνωρίζονται από το σύστημα και όταν τα αυτοκίνητα αυτά μπαίνουν στο πάρκινγκ, να μην εκδίδεται εισιτήριο. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Παράθυρα RDP πρόβλημα από πελάτες ή αποθήκη όταν ανοιγουμε πωλήσεις. Διορθώθηκε
– RDP Το export να γίνεται στο server και μετά να γίνεται copy paste στο τοπικο. Νέα λειτουργία
– Μήνυμα λάθους στο import όταν δεν υπάρχει διαχωριστικό. Νέα λειτουργία