Κάλεσε τώρα! +30 2118002930
WPCS 1.2.0.3

Πελάτες
– Προσθήκη πεδίου “μαρκα αυτοκινητου” στην αναζητηση. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Να φαίνονται τελευταία ημερομηνία αγοράς και πώλησης χωριστά, τελευταία ημερομηνία παραστατικού. Νέα λειτουργία
– Στην εισαγωγή συνδυασμών ειδών από αρχείο προστέθηκαν τα νέα πεδία. Νέα λειτουργία
– Fastreports σε barcode στην αποθήκη. Νέα φόρμα εκτύπωσης

Πωλήσεις
– Πρόβλημα αθροίσματος διαφορετικού φπα (24 24,0001) με ίδια κατηγορία ΦΠΑ σήμανσης σε αρχείο e. Διορθώθηκε
– Δυνατότητα εισαγωγής γραμμών σε όλη τη βάση. Νέα λειτουργία
– Όταν αντιγραφή από ένα παραστατικό που δεν έχει παραλήπτη ή εντολέα βάζει ως παραλήπτη ή εντολέα τον ΠΕΛΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ. Διορθώθηκε
– Στις ιδιότητες γραμμών παραστατικού την 3η επιλογή (1η ποσότητα=2η ποσότητα…), ποσ μοναδας 2, ποσ μοναδας 3 οι υπολογισμοί όταν αλλάζουν οι τιμές από τη γραμμή είναι λάθος. Διορθώθηκε
– Νέο σύστημα λήψης δεδομένων από e-shop αντί του webbrowser των windows. Για επαναφορά στο παλιό υπάρχει ρύθμιση στο settings.ini -> [General]  -> webbrowser=0

Αναφορές
– Ελάχιστο ποσό συγκεντρωτικών 0. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Στον τρόπο πληρωμής, όταν βάζουμε σειρά -1, εξαφανίζεται και από τις ρυθμίσεις (αφού κλείσουμε). Διορθώθηκε
– Δεν γίνεται αντιγραφή ΦΠΑ. Διορθώθηκε

Επικοινωνία/συντήρηση
– Όταν minimized στο hint δεν είναι σωστός ο τίτλος. Διορθώθηκε

Υποστήριξη