Πελάτες
– Εξαίρεση επιβράβευσης δεν δουλεύει από e-shop. Διορθώθηκε
– Εμφάνιση ονόματος στην αποστολή email. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Εμφάνιση ονόματος στην αποστολή email. Νέα λειτουργία
– Τα είδη που περιλαμβάνονται σε παραστατικά δεν διαγράφονται. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Στις πωλήσεις γραμμες, στις εκτυπώσεις fastreport προστέθηκε αξία πώλησης αγοράς από είδος στην αποθήκη. Νέα λειτουργία
– Στην εκτύπωση fastreport barcode γραμμών να βγάζει τόσο αυτοκόλλητα όσα η ποσότητα. Νέα λειτουργία
– Όταν καμμία κινηση και αποθήκευση στις πωλήσεις αργεί αρκετά. Διορθώθηκε
– Να μην φαίνονται οι τιμές αγοράς και όχι να κρύβονται τα παραστατικά, βάσει δικαιωμάτων χρηστών. Διορθώθηκε
– Να μην αλλάζει η μονάδα μέτρησης αν είναι κενή από eshop. Διορθώθηκε
– Να μην γίνεται υπολογισμος υπολοίπου πελάτη σε έκδοση παραστατικού όταν από συγχρονισμό. Νέα λειτουργία
– Στην εκτύπωση fastreport barcode γραμμων πωλησης και τιμή πώλησης αγοράς από είδος. Νέα λειτουργία
– Αποθήκευση ημερομηνίας που εκδίδεται ή ακυρώνεται το voucher. Νέα λειτουργία
– Σε κάποιες περιπτώσεις στα windows 10 ο εκτυπωτής δεν αλλάζει στα παραστατικά μετά την εκτύπωση. Διορθώθηκε
– Εμφάνιση ονόματος στην αποστολή email. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Διόρθωση αναζήτησης σε συνδυασμό με το dropdown στις custom αναφορές
– Αποθήκευση από αναφορές για excel ως αριθμούς. Διορθώθηκε
– Εμφάνιση ονόματος στην αποστολή email. Νέα λειτουργία

Γενικά
– Νέα φόρμα για ταμειακή μηχανή form_carat.1
– Διόρθωση ssl στην αποστολή email
– Αποδειξη επιστροφης, διόρθωση κίνησης σε demo βάσεις
– Ορισμός προκαθορισμένης μεταβλητής webbrowser=1 για χρήσης του webbrowser για λειτουργίες όπως η έκδοση voucher κλπ.
– Νέα φόρμα εκτύπωσης fastreports sales_barcode_1_*.fr3

Συνδεση με e-food
– Τα προϊόντα συνδυάζονται με τα προϊόντα της EMDI βάσει περιγραφής είδους. Νέα λειτουργία
– Αυτόματη εισαγωγή ειδών και προσθέτων στην EMDI κατά τη λήψη παραγγελίας, σε καθορισμένη υποκατηγορία. Νέα λειτουργία

Επικοινωνία/συντήρηση
– Σε πολλαπλές κλήσεις μέσω http κάποιες φορές κολλάειtcpdevices κολλαει. Διορθώθηκε