Κάλεσε τώρα! +30 2118002930
WPCS 1.2.0.3

Πελάτες
– Στα παραστατικά προστέθηκε ποσό προ ΦΠΑ και ποσότητες. Νέα λειτουργία
– Αυτόματη μετατροπή σε link των πρόσθετων πεδίων που περιλαμβάνουν διεύθυνση internet http ή https (όχι στα dropdown). Νέα λειτουργία
– Εξαγωγή σε excel βελτίωση στην αναγνώριση αριθμών

Αποθήκη
– Αυτόματη μετατροπή σε link των πρόσθετων πεδίων που περιλαμβάνουν διεύθυνση internet http ή https (όχι στα dropdown). Νέα λειτουργία
– Εξαγωγή σε excel βελτίωση στην αναγνώριση αριθμών
– Στην μαζική δημιουργία συνδυασμένων ειδών (εισαγωγή ειδών με ιδιότητες) προστέθηκε φίλτρο, ορισμός μεγέθους πεδίων και επιλογή id αντί περιγραφής

Πωλήσεις
– Στη τιμολόγηση παίρνει το υπόλοιπο από το πρόχειρο υπόλοιπο του πελάτη για περιπτώσεις συγχρονισμού που δεν γίνεται υπολογισμός από παραστατκά. Νέα λειτουργία
– Στις ετικετες προστέθηκε αποστολή παράδοση και τρόποι.
– Αυτόματη δημιουργία τραπεζιών που λείπουν. Στην περιγραφή αυτών που δημιουργήθηκαν λόγω έλλειψης, αστερίσκος. Νέα λειτουργία
– Όταν έχουμε προσαρμοσμένα πεδία μέσα στο παραστατικό μαζί με Voucher την πρώτη φορά που μπαίνεις εμφανίζονται μόνο τα προσαρμοσμένα πεδία, αν βγείς και ξαναμπείς βγάζει κανονικά το πεδίο voucher. Διορθώθηκε
– Εξαγωγή σε excel βελτίωση στην αναγνώριση αριθμών
– Διόρθωση λεκτικών στο παραλήπτη, εντολέα
– QRcode απο μέσω σύνδεσης με φορολογικό μηχανισμό τύπου Β. Νέα λειτουργία
– Στην εισαγωγή ειδών με ιδιότητες προστέθηκε φίλτρο, ορισμός μεγέθους πεδίων και επιλογή id αντί περιγραφής
– Στρογγυλοποίηση με τελική τεμαχίου
– Διόρθωση συνόλου ανάλυσης ΦΠΑ οταν γονικά συνδυασμένα σε παραστατικό που δεν ειναι ενεργο σε αυτά

Αναφορές
– Εξαγωγή σε excel βελτίωση στην αναγνώριση αριθμών
– Συγκεντρωτικές λάθος σύνολο στο excel. Πιστωτικά και επιστροφές. Διορθώθηκε

Γενικά
– Αποστολή μηνυμάτων με Viber. Νέα λειτουργία

Συγχρονισμός
– Απόκρυψη μηνύματος deadlock
– Αποστέλλει τιμή 0 όταν δεν τη βρίσκει αλλαγμένη στο τιμοκατάλογο. Διορθώθηκε

Επικοινωνία/συντήρηση
– Απόκρυψη μηνύματος deadlock

Υποστήριξη