Κάλεσε τώρα! +30 2118002930
WPCS 1.2.0.3

Πελάτες
– Όταν υπήρχαν κενά στα πεδία ενοποίησης πελατών η σύγκριση θεωρούσε διαφορετικές τιμές. Διορθώθηκε μέχρι 10 κενά.

Πωλήσεις
– Στη λειτουργία στρογγυλοποίησης προστέθηκε και η επιλογή στρογγυλοποίησης με βάση το σύνολο της αξίας μονάδας. Νέα λειτουργία
– Στην αυτόματη έκδοησ παραστατικων εκτυπώνε τα παραστατικά με αριθμό null. Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Πρίν την έναρξη λαμβάνεται η ημερομηνία της βάσης δεδομένων η οποία και είναι το σημείο αναφοράς.

Γενικά
– Προστέθηκε αρχείο ενεργοποίησης αποστολής θεωρημένων παραστατικών

Υποστήριξη