Αποθήκη
– Στο import τιμές με φπα. Νέα λειτουγία
– Αφαίρεση μηνύματος κατά την αποθήκευση είδους ότι επηρεάζονται τα παραστατικά, δεν έχει νόημα
– Εισαγωγή από import συνδυασμένων και barcode utf8,ansii με διαχωριστικά |, ;. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Ξεκλειδωμα voucher, custom πεδίων και σημειώσεων στη λίστα πωλήσεων. Νέα λειτουργία
– Τρόπος πληρωμής χαλάει από e-shop ο προεπιλεγμένος. Διορθώθηκε
– Απαγόρευση αρνητικών γραμμών όταν φορολογικός μηχανισμός ή mydata. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Στις αναφορές να εκτελούνται τα μεγάλα scripts αγνοώντας τα λάθη. Διορθώθηκε
– Αφαίρεση προσθέτων από την συνδεσιμότητα

Ρυθμίσεις
– Στη βελτιστοποιηση παραθυρο αναμονής
– Να ξεκλειδώνουν τα παραστατικά παρόλο το περιορισμό του mydata και του φορολογικού. Νέα ρύθμιση
– Εισαγωγη οχημάτων με βάση τον κωδικό πελάτη και όχι το id. Νέα λειτουργία

eshop connector
– Να φέρνει κωδικό και περιγραφή γραμμής ως έχει. Νέα λειτουργία
– Εκτέλεση SQL παραστατικού. Νέα λειτουργία