Πελάτες
– Όταν μονο αναζήτηση πινακίδας σε πελατολόγιο χτυπάει. Διορθώθηκε
– Ενοποίηση παραστατικών επιλεγμένων πελατών κλείδωμα. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Στην αποθήκη δεν φαινόντουσαν οι φωτογραφίες

Πωλήσεις
– Όταν διαγραφή γραμμής να μη διαγράφει τα πρόσθετα που ακολουθούν. Νέα λειτουργία
– Αποστολή συμβολου & στο courier δημιουργεί πρόβλημα. Διορθώθηκε
– Αντικατάσταση χαρακτήρων περιγραφής ταμειακής δεν λειτουργεί στο πρόθεμα. Διορθώθηκε
– Στο insert στην εκτύπωση να μπει πληρωμή, παράδοση, παραστατικό. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– My data όταν 100% έκπτωση αγνόηση γραμμής. Νέα λειτουργία
– Μήνυμα όταν λείπει κατάστημα στο mydata. Νέα λειτουργία
– myDATA socket error #10060 connection timed out – πρόβλημα με διακομιστή. Μπήκε μήνυμα

Ρυθμίσεις
– Η αντιγραφή γραμμών κολλαει σε κάποιες περιπτώσεις. Διορθώθηκε