Πελάτες
– Διόρθωση ελέγχου ΑΦΜ στην αποθήκευση πελάτη
– Όταν περιορισμένα δικαιώματα στις πωλήσεις (μέσος) και πάμε να καταχωρήσουμε νέο πελάτη βγαίνει στη λίστα. Διορθώθηκε
– Στην ενοποίηση να μην διαγράφει πελάτες. Διορθώθηκε

Αποθήκη
– Στην αντιγραφή είδους στην αποθήκη κολάει όταν πολλαπλές υποκατηγορίες. Διορθώθηκε
– Στις πρόσθετες μονάδες μέτρησης στην αποθήκη όταν πατάς δεξί κλικ ασχετες επιλογές. Διορθώθηκε

Πωλήσεις
– Όταν κάνεις insert μια παραγγελία η νέα δεν περνάει αν είναι διαφορετικού πελάτη. Νέα λειτουργία
– Στη τροποποίηση δεδομένων παραστατικών να επιστέπεται και η αλλαγή πελάτη. Νέα λειτουργία
– NAN στις πωλήσεις γραμμές. Διορθώθηκε
– Επιτρέπονται οι αρνητικές γραμμές εκτός mydata. Νέα λειτουργία
– Ανάλυση φπα στις πωλήσεις δεν φαίνεται η τιμή προ έκπτωσης στη τελευταία τιμή αγοράς. Νέα λειτουργία
– Όταν σε παραστατικό επιλέγουμε είδος και πατάμε αποθήκευση και παράλληλα είναι ανοιχτό στην αποθήκη και πατάμε αποθήκευση, βγαίνει μήνυμα λάθους. Μπήκε μήνυμα για τερματισμό
– Όταν τροποποίηση παραστατικών, στη λίστα παραστατικών, να μην αφήνει να τροποποιείται το Aa πωλήσεων. Διορθώθηκε
– Αν δεν εχει ορισθεί ΑΦΜ στο πελάτη να μην εκδίδεται παραστατικό που έχει ρυθμιστεί για αποστολή στο myDATA. Νέα λειτουργία
– Όταν αυτόματη αντιγραφή παραγγελίας για εξόφληση δεν αντιγράφει σωστό τρόπο πληρωμής. Διορθώθηκε
– Αναγνώριση κλήσεων στις πωλήσεις δεν αποθηκεύονται οι στήλες. Νέα λειτουργία
– Διαθεσιμότητα στα labels πωλήσεων. Νέα λειτουργία
– Στρογγυλοποίηση τιμής προ ΦΠΑ όταν τιμολόγιο με ΦΠΑ όταν λιανική. Νέα λειτουργία
– Από εικονικό πληκτρολόγιο η λίστα κάνει συνέχεια refresh. Διορθώθηκε
– Στην απομακρυσμένη έκδοση παραστατικών δεν εμφανιζόνταν στο παραστατικό ο τίτλος και το qrcode. Διορθώθηκε
– Ρύθμιση για παρτίδες μόνο από επιλεγμένα παραστατικά. Νέα λειτουργία
– Στο import από eshop στην αναζήτηση υπάρχει δυνατότητα επιλογής πεδίων. Νέα λειτουργία
– Όταν ενεργοποιημένες παρτίδες και το προϊόν δεν είχε αγορά δεν ανανεωνόταν η λίστα. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στους συντελεστές ΦΠΑ όταν στο λογαριασμό λογιστικής * στην απλή εξαγωγή στην συνδεσιμότητα ορίζεται
όλος ο λογαριασμός και όχι μόνο τα 2 τελαυταία ψηφία. Νέα λειτουργία
– Παράθυρο SQL όταν ανοιγει βγαίνει έξω στο πάνω μέρος. Διορθώθηκε

Ρυθμίσεις
– Αφαιρέθηκαν από τις ρυθμίσεις γέφυρας ρυθμίσεις που δεν χρησιμοποιούνται πια
– Παράθυρο SQL όταν ανοιγει βγαίνει έξω στο πάνω μέρος. Διορθώθηκε

Γενικά
– Να μπει στο demo αντί για σόλων sbz ike. Διορθώθηκε