Πελάτες
– Στη λίστα πελατών να εκτυπώνει τα επιλεγμένα. Νέα λειτουργία

Αποθήκη
– Ποσότητες στα σύνολα όταν αλλάζει η ποσότητα από τη καρτέλα είδους. Διορθώθηκε
– Στη λίστα ειδών να εκτυπώνει τα επιλεγμένα. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Στη ζυγαρια δεν κανει υπολογισμό συνόλου. Διορθώθηκε
– Όταν έξοδος από τη συνολική έκπτωση να εφαρμόζεται. Διορθώθηκε
– Σε μερικά είδη όταν καταχωρούνται στις γραμμές πωλήσεις δειχνει λάθος συνολική ποσότητα. Διορθώθηκε

Αναφορές
– Στην ανάλυση εσόδων εξόδων προστέθηκε ο τίτλος ΦΠΑ
– Στις αναφορές εσόδων εξόδων με ανάλυση ΦΠΑ προστέθηκε ο τίτλος ΦΠΑ
– Προστέθηκαν παρακρατήσεις στο myDATA
– Νέα αναφορά παραστατικών

Γενικά
– Στις demo βάσεις διορθώθηκαν οι χώρες
– Διόρθωση συστήματος λαθών