Πωλήσεις
– Στοιχεία πελάτη – παραλήπτη στις ετικέτες. Νέα λειτουργία
– Τιμή αγοράς είδους στην ανάλυση ΦΠΑ, δεν ανανεώνεται όταν σε εισερχόμενα τιμολόγιο. Διορθώθηκε
– Πρόβλημα με υπόλοιπα πελατών που δεν φαίνονται στα παραστατικά. Διορθώθηκε
– Σειριακοί να φαίνονται στο παραστικό αφού έχει καταχωρηθεί. Διορθώθηκε
– Όταν επιλέγεις πελάτη με τιμοκατάλογο και βάζεις ένα προϊόν πολλές φορές – είναι επιλεγμένο στις ρυθμίσεις το “ποσότητα ανά είδος” – τις περισσότερες φορές βάζει το ίδιο προϊόν και σε δεύτερη γραμμή με την αρχική τιμή και όχι του τιμοκαταλόγου. Διορθώθηκε
– Βάζεις το πρόσθετο, βάζεις τιμή και μόλις αλλάζεις την ποσότητα πάει και μηδενίζει την τιμή. Διορθώθηκε
– Επιλογή εμφάνισης τελευταίας τιμής αγοράς πώλησης σε ανάλυση ΦΠΑ. Νέα λειτουργία

Αναφορές
– Αν δεν εχει ΑΦΜ το myDATA βγαζει badrequest. Διορθώθηκε