Πελάτες
– Στην ενοποίηση να απενεργοποιούνται οι πελάτες. Νέα λειτουργία

Πωλήσεις
– Δυνατότητα εισαγωγής excel και ορισμός διαθεσιμοτήτων. Νέα λειτουργία
– Στο voucher αποστέλλονται και τα ειδη με επιλογή. Νέα λειτουργία
– Μαζική αποστολή email από λιστα παραστατικών. Διορθώθηκε
– Βάζεις το πρόσθετο, βάζεις τιμή και μόλις αλλάζεις την ποσότητα πάει και μηδενίζει την τιμή. Διορθώθηκε
– Όταν επιλέγεις πελάτη με τιμοκατάλογο και βάζεις ένα προϊόν πολλές φορές (με επιλεγμένο στις ρυθμίσεις το “ποσότητα ανά είδος”), τις περισσότερες φορές βάζει το ίδιο προϊόν και σε δεύτερη γραμμή με την αρχική τιμή και όχι του τιμοκαταλόγου. Διορθώθηκε
– Υπόλοιπα πελατών που δεν φαίνονται στα παραστατικά. Διορθώθηκε
– Σειριακοί να φαίνονται στο παραστικό αφού έχει καταχωρηθεί. Διορθώθηκε

Συγχρονισμός
– Όταν στέλνουμε email να περιλαμβάνεται και το orderid. Νέα λειτουργία