• Ο πελάτης συμπληρώνει την αίτηση και την Συμβαση και την αποστέλλει στο info@timologisi.online.
  • Ο Πελάτης εξουσιοδοτεί μέσω TaxisNet στο gsis.gr την Novus Conceptus σύμφωνα με τις οδηγίες.
  • Αφού γίνει  αποδοχή της εξουσιοδότησης ο πελάτης συμπληρώνει τη δήλωση ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω Παρόχου.
  • Εφόσον γίνει η αποδοχή της εξουσιοδότησης μας στέλνει ο πελάτης το API KEY και του στέλνουμε τον κωδικό (emdi unlockers) που πρέπει να μπεί στην EMDI.
  • Κάνουμε την Αντιστοίχιση μεταβλητών.

  • Πρέπει να ειναι Αυτόματο το mydata και να έχει Qr code στη φορμα.
  • Οι μονάδες ειναι ολόκληρες για τιμολόγιο και μισές για απόδειξη. Πχ 80 ευρώ τα 500 τιμολόγια ή 1000 αποδείξεις.