Αυτόματη δημιουργία νέου παραστατικού κατά την έκδοση παραστατικού με τρόπο πληρωμής μετρητά και μετά μετατροπή του τρόπου πληρωμής, στο τρέχον παραστατικό, σε πίστωση.

Αυτό χρειάζεται σε περίπτωση σύνδεσης με γενική λογιστική και βιβλία Γ κατηγορίας όπου απαιτείται για τη σωστή διατήρηση του ταμείου.

Κάνε αντιγραφή του παρακάτω κώδικα στις ρυθμίσεις->αγορές/πωλήσεις->παραστατικά->εκτέλεση SQL στο παραστατικό που θέλεις να δημιουργεί παράλληλα άλλο.

Πρέπει να συμπληρώσεις στο κώδικα τα πεδία:
dd            ο κωδικός γραμμής του νέου παραστατικού που θα δημιουργηθεί.
loy           ο κωδικούς είδους που θα περιλαμβάνεται στο νέο παραστατικό με όλο το ποσό.
paym      ο κωδικός γραμμής τρόπου πληρωμής του νέου παραστατικού.
cpaym    ο κωδικός γραμμής τρόπου πληρωμής του τρέχοντος παραστατικού. Θα αλλάξει παράλληλα με τη δημιουργία του νέου παραστατικού.