Όταν θέλουμε να ακυρώσουμε παραστατικό που περιλαμβάνει είδη με παρτίδες ακολουθούμε τη παρακάτω διαδικασία:

1. Ακυρώνουμε κανονικά το παραστατικό αντιγράφοντας πχ. σε ειδικο ακυρωτικό ή πιστωτικό. Έτσι τα είδη αφαιρούνται από την αποθήκη. Όμως δεν αποδεσμεύονται οι αντίστοιχες παρτίδες.

2. Ανοίγουμε το αρχικό παραστατικό (αυτό που ακυρώσαμε), ξεκλειδώνουμε επιλέγουμε τη γραμμή του είδους που θέλουμε, πατάμε δεξί κλικ στις παρτίδες και πατάμε “Αποσύνδεση από παρτίδες”