Η EMDI μπορεί και αναγνωρίζει μέσα από ένα κωδικό αξία και ποσότητα

Το παρακάτω παράδειγμα είναι βασισμένο σε ένα είδος με κωδικό 01021002110003063103000120. Στη περίπτωση που θέλουμε αναγνώριση κωδικών πάντα στο είδος που καταχωρούμε στην αποθήκη βάζουμε τον αρχικό κωδικό. Οπότε στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Αναγνώριση κωδικών ορίζουμε σαν πρόθεμα το 010 και τα ψηφία 10.

Αν ο κωδικός καταχωρηθεί μαζί με στοιχεία ποσότητας και αξίας, στο παράδειγμα 01021002110003063103000120, τότε αυτόματα μπαίνει η ποσότητα και η συνολική αξία με ΦΠΑ.

Στις ρυθμίσεις αναγνώρισης κωδικών πρέπει να προστεθούν 2 γραμμές. Η 1η για το βάρος και η 2η για την αξία, όπως το παράδειγμα.