Για να κάνουμε μετατροπή ενός παραστατικού (πχ μια προσφορά σε τιμολόγιο) βρίσκομε το παραστατικό , πατάμε αντιγραφή, επιλέγουμε το είδος που θέλουμε να γίνει και ελέγχουμε ότι είναι όλα σωστά.  Στη συνέχεια πατάμε καταχώρηση και είναι έτοιμο.