Τα voucher από τις εταιρίες ταχυμεταφορών έρχονται σε μορφή pdf.  Για να μπορέσουμε να τα εκτυπώνουμε αυτόματα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάποιο εξωτερικό πρόγραμμα εκτύπωσης pdf. Εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αναγνώστης pdf που υποστηρίζει εκτύπωση μέσω εντολής γραμμής.

 

ghostscript

Για να εκτυπώνονται αυτόματα πρέπει να ρυθμιστεί στο αρχείο courier.ini, που βρίσκεται στο κύριο φάκελο της EMDI:

για βοήθεια

 

Foxit Reader

για βοήθεια

 

Bullzip PDF Printer

(χρειάζεται αγορά άδειας)

για βοήθεια

https://www.bullzip.com/kb/pdf-command/