Τα voucher από τις εταιρίες ταχυμεταφορών έρχονται σε μορφή pdf. Για να εκτυπώνονται αυτόματα πρέπει να ρυθμιστεί στο αρχείο courier.ini, που βρίσκεται στο κύριο φάκελο της EMDI, ένα πρόγραμμα ανάγνωσης pdf. Για παράδειγμα:

Bullzip PDF Printer

Foxit Reader

Έτσι εύκολα μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε αναγνώστης pdf.