Με το παρακάτω κώδικα SQL κατά την έκδοση ή επεξεργασία 1 παραστατικού δημιουργούνται 2, βάσει περιεχομένου ενός προσαρμοσμένου πεδίου είδους.

Οπότε όταν το προσαρμοσμένο πεδίο έχει τη τιμή ‘111’ το είδος πάει στο 1 παραστατικό, όταν έχει τη τιμή ‘222’ πάει στο 2.

 

Ο κώδικας αυτός πρέπει να επικολληθεί στο αντίστοιχο παραστατικό στη θέση:

Ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Εκτέλεση SQL

 

Για πώληση με αυτόματη έκδοση 2 παραστατικών με αριθμό γραμμής 104: