Η δυνατότητα διαγραφής μηδενικών ειδών (χωρίς ποσότητα) στη καταχώρηση παραστατικού ενεργοποιείται στις ρυθμίσεις:

Υπάρχει η επιλογή να γίνεται και στα πρόσθετα είδη.