Στις ρυθμίσεις ορίζουμε τη συντόμευση ώστε να υπολογίζονται οι ποσότητες βάσει των συγκεκριμένων παραστατικών

Δημιουργούμε τη παραγγελία

Αντιγράφουμε τη παραγγελία και τη κάνουμε απόδειξη, αφήνοντας μόνο τα είδη που επιθυμούμε ή αλλάζοντας τη ποσότητα και καταχωρούμε.

Όταν χρειαστεί να βάλουμε και άλλα προϊόντα στην απόδειξη, τότε πάμε στο δελτίο παραγγελίας και πατάμε πάλι Αντιγραφή. Στο ερώτημα πατάμε Ναι

Θα δημιουργηθεί ένα νέο παραστατικό με τις υπολειπόμενες ποσότητες το οποίο μπορούμε και πάλι να μεταβάλουμε και να καταχωρήσουμε