Αν θέλω στην EMDI να βάζω ένα ποτό και να παίρνει και τον φόρο κατανάλωσης αυτόματα θα πρέπει αφού φτιάξω το προιόν μου στην αποθήκη να φτιάξω και τον αντίστοιχο φόρο σαν πρόσθετο.

Δημιουργώ πρώτα τον φόρο ως πρόσθετο.

Μετά δημιουργώ το προιόν και στο tab συνδυασμένα προιόντα/υπηρεσίες βάζω το πρόσθετο που δημιούργησα με ποσότητα και ποσό.

Στη τιμολόγηση (αγορές/πωλήσεις ) κάνω δεξί κλίκ στις γραμμές των προιόντων και ενεργοποιώ το αυτόματη εύρεση και εισαγωγή συνδυασμένων ειδών.

Το αποτέλεσμα είναι όταν βάζω το συγκεκριμένο προιόν το οποίο έχει συνδεθεί με το πρόσθετο φόρο να το βγάζει αυτόματα.