Για να εισάγουμε είδη με τιμή αγοράς σε παραστατικό χωρίς διακίνηση, ακολουθούμε τα εξής βήματα:

  • Ανοίγουμε τις ρυθμίσεις
  • Πηγαίνουμε στην ενότητα Αγορές – πωλήσεις > Ιδιότητες γραμμών παραστατικού
  • Στο πεδίο Τιμή αγοράς, τσεκάρουμε την επιλογή χωρίς κίνηση παραστατικού και στον αριθμό παραστατικό βάζουμε το id του παραστατικού για το οποίο θέλουμε να ισχύει η συγκεκριμένη λειτουργία