Οι εταιρίες courier συνήθως στέλνουν ένα excel με την κατάσταση των αποστολών, το οποίο είναι πολύ χρήσιμο για να γνωρίζετε την ημερομηνία παραλαβής. Αυτή η ημερομηνία μπορεί να περαστεί ως πληροφορία και στην EMDI Εμπορική Διαχείριση ως εξής:

Στις Ρυθμίσεις –> Αγορές/Πωλήσεις δίνεται ένα όνομα στο Προσαρμοσμένο πεδίο 1:

Στις Αγορές/Πωλήσεις με δεξί κλικ μπορείτε να το επιλέξετε ώστε να εμφανίζεται στη Λίστα παραστατικών:

Επιλέγοντας το παραστατικό και πατώντας πάνω δεξιά στο μενού (τρεις τελείες) –> Επεξεργασία –> Τροποποίηση πεδίων παραστατικών βάσει αρχείου, μπορείτε να ανοίξετε το excel ώστε να εισάγετε την ημερομηνία στο προσαρμοσμένο πεδίο:

Στην πρώτη στήλη του excel πρέπει να βρίσκεται ο αριθμός voucher, ώστε να αντιστοιχηθεί σωστά στη βάση με την ημερομηνία (αν χρειαστεί επεξεργαστείτε το excel):

Η εισαγωγή έχει ολοκληρωθεί και πλέον μπορείτε να δείτε την ημερομηνία παραλαβής στο προσαρμοσμένο πεδίο:

 

*Σημείωση: η διαδικασία μπορεί να γίνει και με δικό σας excel, το οποίο θα περιλαμβάνει αριθμούς voucher και ένα οποιοδήποτε κείμενο (πχ. ΟΚ).