Αυτή η λειτουργία είναι πολύ χρήσιμη όταν πρέπει η EMDI να συνδεθεί με άλλη εφαρμογή. Η μορφή του αρχείου που πρέπει να δημιουργηθεί από την άλλη εφαρμογή είναι:

Τα πεδία  Έναρξη, Λήξη, Θέση είναι ειδικά και ενεργοποιούνται στις Ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Ειδικά πεδία