Κάθε φορά που επιλέγεται ένα είδος κατά την έκδοση παραστατικού υπάρχει δυνατότητα να εκτελείται κώδικας SQL.

Αυτός ορίζεται στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Εκτέλεση SQL

Αφού επιλεχθεί από το χρήστη είδος, οι μεταβλητές που στέλνονται από την EMDI προς το κώδικα SQL:

:aa Αριθμός γραμμής παραστατικού  “pvlhseis”.”Aa”
:cd Αριθμός γραμμής τύπου παραστατικού “eidhpar”.”Aa”
:rd Σχετικό παραστατικό “eidhpar”.”parallhlo”
:pd Γονικό παραστατικό “eidhpar”.”Koino”
:cl Αριθμός γραμμής πελάτη “pelates”.”Aa” ή “pvlhseis”.”Kvdikospelath”
:bl Αριθμός γραμμής πελάτη παράδοσης “pvlhseis”.”Paradosh”
:as Αριθμός γραμμής εντολέα “pvlhseis”.”assignor”
:re Αριθμός γραμμής σχετικού παραστατικού “pvlhseis”.”Sxetiko”

:pi Αριθμός γραμμής είδους “grammes”.”Eidos”
:li Αριθμός γραμμής παραστατικού “grammes”.”Aa”

Η EMDI δέχεται το περιεχόμενο από τις μεταβλητές και το ορίζει αντίστοιχα:

im_expired -> Ημερομηνία λήξης “kinhseis”.”Lhjh”
im_position -> Θέση “kinhseis”.”Uesh”
im_portion -> Μερίδα “grammes”.”meridasx_”
im_move -> Στίχος “grammes”.”stixossx_”
im_price -> Αξία προ ΦΠΑ   “grammes”.”Timh”
im_quantity -> Ποσότητα “grammes”.”Posothta”
im_description -> Περιγραφή είδους  “grammes”.”PerigrafhEidoys”
im_discount -> Ποσοστό έκπτωσης “grammes”.”Ekptvsh”

im_message -> Άνοιγμα ενημερωτικού μήνυματος
im_messagw -> Άνοιγμα προειδοποιητικού μήνυματος

 

Παράδειγμα1:

 

Παράδειγμα2: