Κάθε φορά που πατάμε αποθήκευση ή καταχώρηση παραστατικού υπάρχει δυνατότητα να εκτελείται κώδικας SQL.

Αυτός ορίζεται στις ρυθμίσεις->Αγορές/Πωλήσεις->Παραστατικά->Εκτέλεση SQL

Οι μεταβλητές που στέλνονται από την EMDI προς το κώδικα SQL:

:aa Αριθμός γραμμής παραστατικού  “pvlhseis”.”Aa”
:cd Αριθμός γραμμής τύπου παραστατικού “eidhpar”.”Aa”
:rd Σχετικό παραστατικό “eidhpar”.”parallhlo”
:pd Γονικό παραστατικό “eidhpar”.”Koino”
:cl Αριθμός γραμμής πελάτη “pelates”.”Aa” ή “pvlhseis”.”Kvdikospelath”
:bl Αριθμός γραμμής πελάτη παράδοσης “pvlhseis”.”Paradosh”
:as Αριθμός γραμμής εντολέα “pvlhseis”.”assignor”
:re Αριθμός γραμμής σχετικού παραστατικού “pvlhseis”.”Sxetiko”

:pi Αριθμός γραμμής είδους “grammes”.”Eidos”
:li Αριθμός γραμμής παραστατικού “grammes”.”Aa”

:pc Κωδικός είδους “grammes”.”KvdikosEidoys”
:pn Περιγραφή είδους “grammes”.”PerigrafhEidoys”
:pw Βάρος “grammes”.”baros_”
:pp Θέση “grammes”.”uesh_”
:pr Μερίδα “grammes”.”meridasx_”
:ps Στίχος “grammes”.”stixossx_”
:pe Ημερομηνία έναρξης “grammes”.”enarjh_”
:pl Ημερομηνία λήξης  “grammes”.”kinhseis_”
:pq Ποσότητα γραμμής είδους “grammes”.”Posothta”

Η EMDI δέχεται το περιεχόμενο από τις μεταβλητές και επιστρέφει στο παραστατικό:

im_expired -> Ημερομηνία λήξης “kinhseis”.”Lhjh”
im_position -> Θέση “kinhseis”.”Uesh”
im_portion -> Μερίδα “grammes”.”meridasx_”
im_move -> Στίχος “grammes”.”stixossx_”
im_price -> Αξία προ ΦΠΑ   “grammes”.”Timh”
im_quantity -> Ποσότητα “grammes”.”Posothta”
im_description -> Περιγραφή είδους  “grammes”.”PerigrafhEidoys”
im_discount -> Ποσοστό έκπτωσης “grammes”.”Ekptvsh”

im_message -> Άνοιγμα ενημερωτικού μήνυματος
im_messagw -> Άνοιγμα προειδοποιητικού μήνυματος

 

Προσοχή. Σε αυτό το στάδιο οι πίνακες “grammes”, “pvlhseis” και “kinhseis” δεν είναι ενημερωμένοι. Τα στοιχεία είναι αποθηκευμένα σε πρόχειρη μνήμη για αυτό πρέπει να χρησιμοποιούνται οι μεταβλητές.

Παράδειγμα: