Στην EMDI εμπορική διαχείρηση μπορείς να κρύψεις ή να εμφανίσεις τα πρόσθετα είδη στην εκτύπωση του παραστατικού.