Μπορούμε να βλέπουμε την “ΣΧΕΣΗ & ΠΕΡΙΟΧΗ” πελάτη/προμηθευτή κατά την επιλογή στις Πωλήσεις EMDI,

Όπως το παράδειγμα παρακάτω,

ξεκινάμε γράφουμε το όνομα του πελάτη και με το που εμφανιστεί το υπό-μενού πατάμε οπουδήποτε δεξί-κλικ και επιλέγουμε τι θέλουμε να εμφανίσουμε από Σχέση & Περιοχή.

και έτσι κατά την αναζήτηση μας δείχνει τι σχέση ή περιοχή έχουμε δώσει πριν την επιλογή.