Η καρτέλα ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ της EMDI είναι ένα δυνατό εργαλείο, για την έκδοση, παραστατικών, τιμολογίων και αποδείξεων, που συνδέονται με την εμπορική δραστηριότητα της επιχείρησής σου.

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΡΤΕΛΑΣ ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ

Για να εκδόσεις ένα παραστατικό, θα πρέπει να επιλέξεις πρώτα το ταμείο, αλλά και το είδος του παραστατικού που θέλεις να καταχωρήσεις.

Έτσι, σε περίπτωση που θέλεις να καταχωρήσεις μια πώληση, επιλέγεις ΤΑΜΕΙΟ στο πρώτο πεδίο ή αντίστοιχα ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΑ, αν πρόκεται να καταχωρήσεις μια αγορά που πραγματοποίησες.

Αντίστοιχα, στο πεδίο ΕΙΔΟΣ επιλέγεις τι είδος παραστατικού θέλεις να καταχωρήσεις.

Προχωρώντας πιο κάτω στη μπάρα της καρτέλας, βλέπεις τα πεδία ΣΕΙΡΑ/ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ και ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ.

Εδώ, μπορείς να συμπληρώσεις χειροκίνητα τον αριθμό του παραστατικού, ενώ αν επιθυμείς να συμπληρώνεται ο αριθμός αυτόματα από το εμπορικό πρόγραμμα, αφήνεις το πεδίο κενό.

Στο πεδίο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ/ΩΡΑ επιλέγεις την ημερομηνία στην οποία θέλεις να εκδοθεί το συγκεκριμένο παραστατικό. Αν το πεδίο μείνει κενό, τότε το εμπορικό πρόγραμμα καταχωρεί αυτόματα ως ημερομηνία, την τρέχουσα κατά την οποία πραγματοποιείς την καταχώρηση.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Στην καρτέλα ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ καταχωρείς τα στοιχεία του προσώπου ή της εταιρίας, στο όνομα του οποίου θέλεις να εκδόσεις το παραστατικό.

Εκ προεπιλογής και για λόγους ταχύτητας, το πρόγραμμα ξεκινά με προεπιλεγμένο τον ΠΕΛΑΤΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ, όταν το πρόσωπο για το οποίο εκδίδεται στο παραστατικό δεν είναι καταχωρημένο στο πελατολόγιο ή είναι ένας πελάτης για τον οποίο δεν υπάρχει ενδιαφέρον να καταχωρηθεί στη λίστα πελατών. Έτσι, η έκδοση απόδειξης για παράδειγμα, πραγματοποιείται ταχύτατα, χωρίς περιττές αναμονές και καταχωρήσεις.

Για να αναζητήσεις το όνομα του προσώπου ή της εταιρίας, πληκτρολογείς στο πεδίο ΕΠΩΝΥΜΙΑ τα τρία πρώτα γράμματα του ονόματος, του επωνύμου ή της επωνυμίας και το εμπορικό πρόγραμμα ξεκινά την αναζήτηση. Εναλλακτικά, μπορείς να πατήσεις το πλήκτρο με τις τρεις τελείες δίπλα στο πεδίο ΕΠΩΝΥΜΙΑ και η καρτέλα ΠΕΛΑΤΕΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ανοίγει, ώστε να επιλέξεις από τη λίστα σου.

Αφού συμπληρωθούν αυτόματα όλα τα πεδία της καρτέλας ΠΕΛΑΤΗΣ/ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ, είσαι έτοιμος να καταχωρήσεις τα προϊόντα, για τα οποία θέλεις να εκδόσεις παραστατικό.

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΙΔΩΝ / ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Στην καρτέλα των ειδών, μπορείς να επιλέξεις είδος με δύο τρόπους.

Με τον πρώτο τρόπο, πληκτρολογείς τα πρώτα γράμματα του είδους που θέλεις να καταχωρήσεις και η EMDI ξεκινά την αναζήτηση. Εναλλακτικά, μπορείς να πατήσεις το πλήκτρο με τις τρεις τελείες δίπλα στο πεδίο ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ και η καρτέλα ΑΠΟΘΗΚΗ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ανοίγει, ώστε να επιλέξεις το προϊόν ή την υπηρεσία από τη λίστα.

Αφού επιλέξεις το πρώτο είδος που θέλεις να τιμολογήσεις στο παραστατικό σου, μπορείς να συνεχίσεις την ίδια διαδικασία προσθέτοντας και άλλα είδη ή υπηρεσίες, πατώντας το κάτω βελάκι στο πληκτρολόγιό σου, ώστε να μεταφερθείς στην γραμμή από κάτω.

 

ΚΑΡΤΕΛΑ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στην καρτέλα της τιμολόγησης, μπορείς να ελέγξεις το τελικό ποσό που θα εκδοθεί στον πελάτη με το παραστατικό, αλλά και να προσθέσεις σχόλια και άλλες πληροφορίες στο παραστατικό.

Έτσι, σε αυτό το σημείο μπορούν να καθοριστούν χωρίς όμως να είναι απαραίτητο, ο τόπος και ο τρόπος αποστολής, ο σκοπός της διακίνησης, ο αριθμός του οχήματος, η ώρα παράδοσης και άλλες λεπτομέρειες που αφορούν στην κίνηση και στο παραστατικό.

Αφού συμπληρωθούν προαιρετικά όλα τα πεδία, πατάς το πλήκτρο ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ επάνω αριστερά, για να προχωρήσεις στην τιμολόγηση.

Αμέσως εμφανίζεται μπροστά σου το παράθυρο ΤΑΜΕΙΟΥ, όπου αφού ελέγξεις το τελικό ποσό, επιλέγεις ΑΠΟΔΟΧΗ για να εκδόσεις το παραστατικό ή ΑΚΥΡΩΣΗ, αν θες να πραγματοποιήσεις διορθώσεις.