Ένα πολύ δυνατό εργαλείο της καρτέλας ΑΓΟΡΕΣ/ΠΩΛΗΣΕΙΣ, είναι η εμφάνιση αναλυτικών στοιχείων σχετικά με τα παραστατικά που έχουν εκδοθεί και τις κινήσεις που έχουν πραγματοποιηθεί.

Πατώντας το πλήκτρο ΛΙΣΤΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ επάνω αριστερά, σου εμφανίζεται η αναλυτική λίστα των παραστατικών που έχεις εκδόσει από την πρώτη μέρα χρήσης του προγράμματος.

Η ιδιαιτερότητα αλλά και το δυνατό σημείο της EMDI Εμπορικής Διαχείρισης, είναι η ύπαρξη πολλών φίλτρων στη συγκεκριμένη καρτέλα.

Έτσι, μπορείς να περιορίσεις τη λίστα που θα σου εμφανιστεί, με βάση έτοιμες περιόδους που σου δίνει το πρόγραμμα, αλλά και να καθορίσεις πολύ συγκεκριμένη περίοδο, μέσα στην οποία εκδόθηκαν παραστατικά. Επιπλέον, μπορείς να περιορίσεις τα αποτελέσματα, καθορίζοντας το είδος του παραστατικού, το ταμείο, αλλά και τη σύνδεσή του με άλλα παραστατικά που αφορούν στον ίδιο πελάτη, συνεργάτη ή προμηθευτή.

Για να εκτυπώσεις τη λίστα παραστατικών, πατάς το πλήκτρο ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ επάνω αριστερά και έπειτα το πλήκτρο ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΛΙΣΤΑΣ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ.

Το πρόγραμμα σου εμφανίζει προεπισκόπηση της εκτύπωσης που θα πραγματοποιηθεί, ενώ στη νέα καρτέλα υπάρχουν επιπλέον επιλογές.

Έτσι, επιλέγοντας ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ, μπορείς να αποθηκεύσεις τη συγκεκριμένη λίστα παραστατικών σε μορφή εμπλουτισμένου κειμένου, Microsoft Excel ή PDF, ενώ επιλέγοντας EMAIL-SMS, μπορείς να επιλέξεις την αποστολή της λίστας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μηνύματος κειμένου στο πρόσωπο της επιλογής σου.

Τέλος, επιλέγοντας ΕΚΤΥΠΩΣΗ, η λίστα παραστατικών αποστέλλεται στον εκτυπωτή σου και εκτυπώνεται με τον κλασικό τρόπο.