Για να αντιγράψουμε παραστατικά και να τα μετατρέψουμε αυτόματα σε κάποιο άλλο παραστατικό π.χ. Απόδειξη είσπραξης πάμε αγορές/πωλήσεις->λίστα παραστατικών και επιλέγουμε τα παραστατικά που θέλουμε να αντιγράψουμε.

Μετά πατάμε το ραβδάκι και επιλέγουμε το τύπο του παραστατικού που θα αντιγραφεί το κάθε ένα.

Αν τσεκάρουμε την ημερομηνία μπαίνει η αρχική ημερομηνία του παραστατικού, σε αντίθετη περίπτωση η τρέχουσα.

 

Επίσης αν θέλουμε να γίνει απόδειξη είσπραξης και να μην αντιγραφούν τα είδη αλλά να μπεί ένα είδος είσπραξης με το σύνολο του ποσού πάμε στις ρυθμίσεις->παραστατικά και στο παραστατικό που θα γίνει η αντιγραφή, στη στήλη “Είδος” γράφουμε το κωδικό του είδους που θα μπεί το σύνολο σε αξία του συνόλου του αρχικού παραστατικού που θα αντιγραφεί με πρόθεμα “#”.

Περισσότερες πληροφορίες