Για να διορθώσουμε μαζικά τη διαθεσιμότητα ειδών απο αρχείο (excel, csv) δημιουργούμε ένα παραστατικό απογραφής.

Επιλέγουμε το αρχείο excel, csv και ρυθμίζουμε τις στήλες

Τέλος πατάμε εισαγωγή και στο ερώτημα “Να μπει στη ποσότητα η συνολική διαθεσιμότητα του είδους;”, επιλέγουμε Ναι

Η ποσότητα σε κάθε γραμμή είδους που εισάγεται είναι η διαφορά της τρέχουσας διαθεσιμότητας με αυτή που επιθυμούμε τελικά να ορισθεί.

Τέλος πατάμε καταχώρηση του παραστατικού απογραφής.