Πρώτα από όλα πρέπει να ρυθμιστεί η EMDI ώστε να γίνεται απευθείας εκτύπωση voucher.

Για να εκδώσουμε μαζικά voucher ανοίγουμε τις πωλήσεις και λίστα παραστατικών. Επιλέγουμε το κουμπί του voucher και διαλέγουμε τα παραστατικά που θέλουμε να εκδώσουμε.

Τέλος πατάμε το κουμπί του voucher.