Αν θέλουμε να αλλάξουμε μαζικά κάποια πεδία των παραστατικών, πάμε στις πωλήσεις, λίστα παραστατικών.
Πάνω δεξιά στις επιλογές, επεξεργασία και διαλέγουμε “Τροποποίηση πεδίων παραστατκών βάσει αρχείου”.

 

Επιλέγουμε το excel ή το csv που περιέχει τα νέα στοιχεία.

Αν χρειαστεί η εφαρμογή να γίνει σε περισσότερα παραστατικά, γράφουμε τους κωδικούς γραμμής χωρισμένους με κόμμα.

Στην “Αντικατάσταση όλων βάσει στήλης ” ορίζουμε σε ποιο πεδίο θα βασιστεί η αναζήτηση.