Στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα ορισμού κατώτατης τιμής πώλησης. Με αυτό το τρόπο όταν δημιουργείται παραστατικό και πάμε να αλλάξουμε τη τιμή από ένα είδος υπάρχει ενημέρωση όταν η τιμή που δίνουμε είναι κατώτερη της ορισμένης.

Πρώτα από όλα δημιουργούμε ένα τιμοκατάλογο «Κατώτερη τιμή».

Τον συμπληρώνουμε στο πεδίο «Κατώτερη τιμή πώλησης». Αν τσεκάρουμε «εφαρμογή» τότε όταν ο χρήστης καταχωρεί σε παραστατικό τιμή μικρότερης της κατώτερης, ορίζεται η κατώτερη ορισμένη τιμή.

Τέλος σε κάθε είδος που θέλουμε να ορίσουμε κατώτατη τιμή προσθέτουμε στις «Τιμές βάσει τιμοκαταλόγων» τον τιμοκατάλογο «Κατώτερη τιμή» και γράφουμε την κατώτερη τιμή πώλησης του είδους.