Στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα ορισμού κατώτατης τιμής πώλησης. Με αυτό το τρόπο όταν δημιουργείται παραστατικό και πάμε να αλλάξουμε τη τιμή από ένα είδος υπάρχει ενημέρωση όταν η τιμή που δίνουμε είναι κατώτερη της ορισμένης.

Πρώτα από όλα δημιουργούμε ένα τιμοκατάλογο “Κατώτερη τιμή”.

Τον συμπληρώνουμε στο πεδίο “Κατώτερη τιμή πώλησης”. Αν τσεκάρουμε “εφαρμογή” τότε όταν ο χρήστης καταχωρεί σε παραστατικό τιμή μικρότερης της κατώτερης, ορίζεται η κατώτερη ορισμένη τιμή.

Τέλος σε κάθε είδος που θέλουμε να ορίσουμε κατώτατη τιμή προσθέτουμε στις “Τιμές βάσει τιμοκαταλόγων” τον τιμοκατάλογο “Κατώτερη τιμή” και γράφουμε την κατώτερη τιμή πώλησης του είδους.