Στην EMDI υπάρχει η δυνατότητα ορισμού κατώτατης τιμής πώλησης. Με αυτό το τρόπο όταν δημιουργείται παραστατικό και πάμε να αλλάξουμε τη τιμή από ένα είδος υπάρχει ενημέρωση όταν η τιμή που δίνουμε είναι κατώτερη της ορισμένης.

Πρώτα από όλα δημιουργούμε ένα τιμοκατάλογο «Κατώτερη τιμή».

Τον συμπληρώνουμε στο πεδίο «Κατώτερη τιμή πώλησης».

Τέλος σε κάθε είδος που θέλουμε να ορίσουμε κατώτατη τιμή προσθέτουμε στις «Τιμές βάσει τιμοκαταλόγων» τον τιμοκατάλογο «Κατώτερη τιμή» και γράφουμε την κατώτερη τιμή πώλησης του είδους.