Υπάρχει η δυνατότητα παραμετροποίησης των χαρτών επεξεργάζοντας τα αρχεία, για τους χάρτες που δείχνουν κατεύθυνση:

για τους χάρτες που δείχνουν πολλαπλές καταχωρήσεις:

 

Από τη λίστα πωλήσεων και πελατών η EMDI στέλνει:

0:latitude
1:longitude
2:Αριθμός παραστατικού
3:Επωνυμία
4:Διεύθυνση
5:Τηλέφωνα
6:Σύνολο

Όταν επιλέγεις να δεις δρομολόγιο η EMDI στέλνει:

0:latitude
1:longitude