Για να επιτρέψουμε τις ρυθμίσεις στο εικονικό πληκτρολόγιο ξεκλειδώνουμε

Το εικονικό πληκτρολόγιο αποτελείται από 3 περιοχές:

  1. Κατηγορίες ειδών
  2. Υποκατηγορίες ειδών
  3. Είδη και πρόσθετα. Αυτή η περιοχή όταν υπάρχουν πρόσθετα είδη, χωρίζεται στα δύο

Στη κάθε περιοχή πατάμε δεξί κλικ για να μπορούμε να ρυθμίσουμε κάποια βασικά πράγματα

Όταν δεν θέλουμε να εμφανίζεται μια κατηγορία, υποκατηγορία ή είδος, τότε στο πεδίο σειρά γράφουμε -1.
Το πεδίο αυτό αν είναι διάφορο του -1 καθορίζει τη σειρά που εμφανίζονται οι κατηγορίες, υποκατηγορίες και τα είδη