Κατά την έκδοση παραστατικού, όταν επιλέγουμε κάποιο είδος με αναζήτηση, η λίστα που εμφανίζεται μας δίνει τις παρακάτω δυνατότητες.

Λίστα ειδών σε πλήρη έκταση

Δείχνει περισσότερες πληροφορίες που αφορούν το είδος, όπως διαθεσιμότητα, πρόσθετα πεδία κλπ.

Επιλογή ποσοτήτων

Εμφανίζει μια πρόσθετη στήλη που μπορούμε να συμπληρώσουμε ποσότητα σε περισσότερα είδη στη λίστα. Έτσι επιλέγονται ταυτόχρονα πολλά είδη βάσει ποσοτήτων.

Απόκρυψη απενεργοποιημένων ειδών

Δεν εμφανίζονται τα ανενεργά είδη

Εμφάνιση τίτλων

Οι τίτλοι στη κάθε στήλη της λίστας

Δύο γραμμές περιγραφής

Στο πεδίο της περιγραφής διπλώνει το κείμενο σε 2η γραμμή

Ταξινόμηση βάσει κωδικού είδους

Η λίστα με τα είδη εμφανίζεται σε σειρά βάσει του κωδικού είδους

Χωρίς ταξινόμηση

Η λίστα εμφανίζεται αρχικά σε σειρά βάσει περιγραφής. Αν επιλέξουμε χωρίς ταξινόμηση τότε τα είδη εμφανίζονται με τη σειρά που έχουν καταχωρηθεί