Υπάρχει δυνατότητα στην EMDI  να φτιάξουμε και να τρέξουμε ένα SQL ερώτημα το οποίο μας επιτρέπει να κάνουμε μαζική μεταφορά παραστατικών από ένα πελάτη σε έναν άλλο.

Πρώτα πάμε στα Έσοδα/Έξοδα/Αναφορές και στη καρτέλα αναφορές,πάνω δεξιά στο επιλογές ->παράθυρα->επεξεργαστής αναφορών.Εδώ μπορώ να τρέξω το sql ερώτημα μου.

Κάνω copy/paste τον παρακάτω κώδικα :