Το πληκτρολόγιο θέσεων είναι μια ρύθμιση της EMDI που χρησιμοποιείται για κρατήσεις τραπεζιών σε εστιατόρια, δωματίων σε ξενοδοχεία ή ακόμα και θέσεων σε κινηματογράφους, θέατρα κλπ.
Υποστηρίζει απεριόριστο αριθμό χώρων – αιθουσών.

Είναι πλήρως παραμετροποιήσιμο και μπορεί να διαμορφωθεί ώστε οπτικά να ταιριάζει με τη διάταξη των θέσεων του χώρου – αίθουσας.