Υπάρχουν περιπτώσεις που θέλουμε όταν περνάμε παραγγελία να έρχονται στα είδη αυτόματα οι τιμές αγοράς. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία πάμε ρυθμίσεις->Παραστατικά και στη γραμμή του παραστατικού που επιθυμούμε επιλέγουμε κίνηση: καμμία και Εμφάνιση τιμών: Ναι/Επιστροφή.