Όταν επιλέγουμε πελάτη στις πωλήσεις ορίζεται αυτόματα ο τρόπος πληρωμής.

Αυτό γίνεται εφόσον έχουμε επιλέξει τρόπο πληρωμής στο αντίστοιχο παραστατικό ή στον επιλεγμένο πελάτη ή γενικά με τη παρακάτω προτεραιότητα:

  1. Αν έχει ορισθεί τρόπος πληρωμής στο παραστατικό επιλέγεται αυτός
  2. αλλιώς αν έχει ορισθεί στη καρτέλα του πελάτη επιλέγεται αυτός
  3. και τέλος αν δεν έχει ορισθεί σε κανένα από τα παραπάνω επιλέγεται ο γενικός τρόπος πληρωμής που έχουμε ορίσει στις ρυθμίσεις

 

Προτεραιότητα τρόπου πληρωμής στην έκδοση παραστατικού