Όταν ένα τραπέζι δεν υπολογίζεται σωστά ή είναι μηδενικό ενώ δεν θα έπρεπε μια από τις κύριες αιτίες είναι η ώρα.

Τα υπόλοιπα παράγονται βάσει ώρας. Οπότε ελέγχουμε αν η ώρα και η ημερομηνία του υπολογιστή ήταν σωστή όταν χρεώσαμε το τραπέζι. Σε αυτή τη περίπτωση μπορεί να υπάρχουν σε μελλοντικές ημερομηνίες χρεώσεις που δημιουργούν πρόβλημα και πρέπει να διαγραφούν.

Στη 1η χρέωση κάθε τραπεζιού υπάρχει πάντα στα σχετικά παραστατικά η έκφραση: ##
Στις επόμενες χρεώσεις, αν υπάρχουν, τα σχετικά παραστατικά είναι κενά.
Και τέλος στην εξόφληση ή ακύρωση στα σχετικά παραστατικά φαίνονται όλα τα παραστατικά που έχουν εξοφληθεί ή ακυρωθεί χωρισμένα με κόμμα.