1. Κλείνουμε τα ραντεβού/υπενθυμίσεις αν τρέχουν στο task bar των Windows
  2. Αλλάζουμε στα Windows την ημερομηνία και την ορίζουμε αρχές του μήνα
  3. Ανοίγουμε ξανά τα ραντεβού/υπενθυμίσεις και πάμε πάνω δεξιά τρεις τελείες, επεξεργασία, Έκδοση παραστατικών τρέχουσας ημέρας.