Τα παραστατικά μπορούν να αποστέλλονται στο taxis από την EMDI – εμπορική διαχείριση μέσω του φορολογικού μηχανισμού.

Ο κλειδάριθμος (AES key) που απαιτείται για την αποστολή δεδομένων και συγχρονισμό του ρολογιού, μπορεί να δημιουργηθεί κατά την εισαγωγή στη ΑΑΔΕ της μηχανής, είτε από την δήλωση Δ11 που υποβάλει ο μεταπωλητής, είτε από την δήλωση Δ13 που υποβάλει ο λογιστής του πελάτη. Ο κλειδάριθμος δημιουργείται αυτόματα την ίδια στιγμή της καταχώρησης, όπως περιγράφεται στο επόμενο βήμα.

Το site για να λάβουμε τον κλειδάριθμο της σύνδεσης της ταμειακής με την ΑΑΔΕ βρίσκεται στο παρακάτω link: https://www1.gsis.gr/tameiakes/myweb/esend.php.
Το πληκτρολογούμε στο browser (Mozilla, Chrome, Edge) ή πατάμε στο παραπάνω link.

Πατάμε στο κουμπί ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ.

Πληκτρολογούμε το Όνομα χρήστη και τον Κωδικό πρόσβασης του TAXIS NET.

H εφαρμογή ζητά το αρχικό όνομα & κωδικό (username & password) που χορήγησε το TAXIS στην επιχείρηση και όχι τα τυχόν αλλαγμένα που δημιούργησε ο λογιστής ή ο ίδιος ο πελάτης .

Πατάμε στην επιλογή ΕΑΦΔΣΣ και Ταμιακές.

Στη λίστα θα βρεις τις ταμειακές μηχανές ή τους φορολογικούς μηχανισμούς (ΕΑΦΔΣΣ) που είναι δηλωμένοι στο ΑΦΜ.

σας. Εδώ εμφανίζεται και ο κλειδάριθμος – AES κλειδί.

Τέλος, αν πας στη προηγούμενη σελίδα μπορείς να δεις τις καταγραφές που έχουν γίνει επιλέγοντας καταγραφές υποβολών αρχείων S.TXT