Στο αρχείο settings.ini του κεντρικού φακέλου της EMDI που βρίσκεται συνήθως στη θέση:
C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI
άλλαξε τις παρακάτω γραμμές για να διαφορετική βάση και κωδικό:

Τη μεταβλητή library τη συμπληρώνουμε μόνο στη περίπτωση που υπάρχει διένεξη με άλλο πρόγραμμα ή βάση, συμπληρώνοντας την απόλυτη θέση της βιβλιοθήκης (dll).
Επίσης δεν πρέπει να ξεχάσουμε να ανοίξουμε τη θύρα εισερχομένων 3030 στο κεντρικό υπολογιστή.

Αν θέλεις να το συνδέσεις σε βάση που βρίσκεται σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο (και μέσω internet) πριν από τη διαδρομή της βάσης γράφεις την IP του υπολογιστή που είναι εγκατεστημένη.

π.χ.:

ή μέσω διεύθυνσης στο internet:

Επίσης υπάρχουν 2 μεταβλητές που μπορούν να διευκολύνουν στη σύνδεση με τη βάση δεδομένων:

 • force
  μπορεί να πάρει 2 τιμές:
  0 ανενεργή
  2 ενεργή
  Όταν είναι ενεργή τότε αν δεν βρεθεί η βάση που έχει επιλεχθεί στη χρήση/εταιρίες, στην επόμενη εκκίνηση του προγράμματος θα γίνει χρήση της βάσης που έχει ορισθεί στο settings.ini.
 • sync_use
  μπορεί να πάρει 2 τιμές:
  0 ανενεργή
  1 ενεργή
  Όταν είναι ενεργή τότε η βάση που χρησιμοποιείται για καταχώρηση και ενημέρωση ειδών, πελατών και υπενθυμίσεων ορίζεται στο αρχείο C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\personal\user\user_sync_use.prv
 • strict

Με το strict=1 Κρύβει την επιλογή εταιρίας

Χωρίζεται σε 2 μέρη, το 1ο είναι ο τίτλος της βάσης και το δεύτερο η βάση δεδομένων. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη ώστε να υποχρεώνεται ο χρήστης να καταχωρεί πελάτες και είδη σε άλλη βάση.