Στο αρχείο settings.ini του κεντρικού φακέλου της EMDI που βρίσκεται συνήθως στη θέση:
C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI
άλλαξε τις παρακάτω γραμμές για να διαφορετική βάση και κωδικό:

Τη μεταβλητή library τη συμπληρώνουμε στη περίπτωση που υπάρχει διένεξη με άλλο πρόγραμμα ή βάση, συμπληρώνοντας την απόλυτη θέση της βιβλιοθήκης (dll).

Αν θέλεις να το συνδέσεις σε βάση που βρίσκεται σε τοπικό ή απομακρυσμένο δίκτυο (και μέσω internet) πριν από τη διαδρομή της βάσης γράφεις την IP του υπολογιστή που είναι εγκατεστημένη.

π.χ.:

ή μέσω διεύθυνσης στο internet:

Επίσης υπάρχουν 2 μεταβλητές που μπορούν να διευκολύνουν στη σύνδεση με τη βάση δεδομένων:

 • force
  μπορεί να πάρει 2 τιμές:
  0 ανενεργή
  2 ενεργή
  Όταν είναι ενεργή τότε αν δεν βρεθεί η βάση που έχει επιλεχθεί στη χρήση/εταιρίες, στην επόμενη εκκίνηση του προγράμματος θα γίνει χρήση της βάσης που έχει ορισθεί στο settings.ini.
 • sync_use
  μπορεί να πάρει 2 τιμές:
  0 ανενεργή
  1 ενεργή
  Όταν είναι ενεργή τότε η βάση που χρησιμοποιείται για καταχώρηση και ενημέρωση ειδών, πελατών και υπενθυμίσεων ορίζεται στο αρχείο C:\Program Files (x86)\SBZ systems\EMDI\personal\user\user_sync_use.prv

  Χωρίζεται σε 2 μέρη, το 1ο είναι ο τίτλος της βάσης και το δεύτερο η βάση δεδομένων. Αυτή η λειτουργία είναι χρήσιμη ώστε να υποχρεώνεται ο χρήστης να καταχωρεί πελάτες και είδη σε άλλη βάση.