Ο παρακάτω κώδικας αλλάζει τις τιμές σε όλες τις γραμμές ειδών ενός επιλεγμένου παραστατικού (στο παράδειγμα παρακάτω του 40).

Η τιμή γίνεται ίση με τη τιμή αγοράς:

Η τιμή γίνεται ίση με τη τιμή πώλησης: