Η αναβάθμιση της βάσης γίνεται πηγαίνοντας στις  Ρυθμίσεις->Γενικές Ρυθμίσεις-> και κάνουμε κλικ στο διόρθωση σειράς και αναβάθμιση πεδίων.